doradca finansowy Poznań

Wysokość stopy procentowej ma znaczący wpływ na gospodarkę, a co za tym idzie — również na życie każdej osoby. Szczególnie powinna ona zainteresować ludzi, którzy mają zaciągnięte kredyty lub planują ich wzięcie w niedalekiej przyszłości. Co decyduje o tym, że w danym momencie stopy procentowe mają taki, a nie inny poziom? Jak ich zmiana wpływa na zobowiązania finansowe Polaków?

Stopa procentowa — co to jest?

Stopa procentowa to cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału w zamian za jego udostępnienie innym na określony czas. Wysokość stóp procentowych ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. 

Stopy procentowe mogą być także ustalane przez banki komercyjne — w tym przypadku oddziałują one przede wszystkim na osoby korzystające z ofert danej instytucji. W tym przypadku warto jednak zaznaczyć, że muszą one mieścić się w przedziale, jaki ustanowił Bank Centralny. Należy również podkreślić, że poziom stóp procentowych wpływa nie tylko na wysokość rat kredytu, lecz także na to, ile można zarobić, lokując pieniądze w banku

Narodowy Bank Polski co miesiąc informuje o ustalonych stopach procentowych, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na całkowite koszty kredytów, udzielanych przez poszczególne instytucje. Ważnym jest zatem, aby regularnie monitorować wysokość stóp procentowych, które dla kredytobiorców mają kluczowe znaczenie.  

Jakie stopy procentowe można wyróżnić?

Tak jak zostało wspomniane, Narodowy Bank Polski określa podstawowe stopy procentowe. Wśród nich są:

  • stopa lombardowa,
  • stopa depozytowa,
  • stopa referencyjna,
  • stopa redyskontowa,
  • stopa dyskonta weksli.

Dla wszystkich kredytobiorców najważniejsza w tym przypadku jest stopa referencyjna, ponieważ to właśnie ona wpływa na  WIBOR, czyli wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych między bankami, a więc również na oprocentowanie kredytu, który może zostać udzielony przez te instytucje.

Z kolei do końca 2015 roku o tym, ile kosztowało udostępnienie kapitału danej osobie przez bank, decydowała stopa lombardowa. Określa ona cenę pożyczki udzielonej przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Warto także podkreślić, że o dokładnej wysokości stóp procentowych NBP decyduje powołana w tym celu Rada Polityki Pieniężnej.

Wysokie a niskie stopy procentowe — co to oznacza?

Wiedząc już, czym są stopy procentowe, warto zastanowić się również, kiedy mogą mieć one pozytywny wpływ na raty kredytu, a kiedy — negatywny. Podwyżka stóp procentowych na ogół jest niekorzystną zmianą dla kredytobiorców. Wysoka stopa referencyjna oznacza, że comiesięczne raty za pożyczenie kapitału od banku wzrosną. Z kolei jej obniżka sprawia, że suma oddawana regularnie kredytodawcy się zmniejsza. Podsumowując, podwyższenie stóp procentowych oznacza również podwyższenie wysokości rat kredytów, a ich obniżenie — sytuację odwrotną.

Obniżenie stóp procentowych — kiedy można na nie liczyć?

Wymieniając czynniki wpływające na wysokość ustalanych stóp procentowych, warto również wspomnieć o inflacji. Chcąc jednak odpowiedzieć na pytanie, jaka jest zależność między inflacją a stopą procentową, warto wyjaśnić, czym cechuje się to zjawisko. Pojęcie to oznacza wzrost cen, przy czym musi być on stały, a nie skokowy. Inflacja prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza. Jak to wpływa na stopy procentowe? Utrzymujący się wysoki poziom inflacji może w krótkim czasie doprowadzić do wzrostu stóp procentowych. W przypadku, gdy tempo wzrostu inflacji stanie się niepokojące, chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, Bank Centralny może podjąć decyzję o podwyżce stóp procentowych, przez co kredytobiorcy będą zmuszeni do płacenia wyższych rat. Obecnie mamy do czynienia z wysoką inflacją, prowadzącą do określonych działań NBP, który chce ten proces zatrzymać. Od kilku miesięcy RPP systematycznie podnosi poziom stóp procentowych, co wiąże się z podwyżkami comiesięcznych rat spłacanych przez kredytobiorców. W najbliższych miesiącach zapowiedziane są kolejne podwyżki stóp procentowych. 

Stopy procentowe a wybranie odpowiedniego kredytu dla siebie

Zastanawiasz się, jak wzrost stóp procentowych wpłynie na ratę Twojego kredytu? Pomóc w takim przypadku może sprawdzony doradca finansowy. Dzięki pomocy ekspertów otrzymasz kompleksowe informacje dotyczące ofert bankowych, wysokości rat, czy też procesu kredytowania. Gdzie znaleźć odpowiedniego fachowca? W naszej kancelarii finansowej na pewno otrzymasz oczekiwaną pomoc.

FAQ:

  1. Kto ustala wysokość stóp procentowych?

Wysokość stóp procentowych ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. 

  1. Czy inflacja wpływa na oprocentowanie kredytu?

Choć inflacja bezpośrednio nie wpływa na oprocentowanie kredytu, w celu jej obniżenia, NBP może podjąć decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, co z kolei prowadzi do zwiększenia wysokości rat kredytów.

  1. Na jakie stopy procentowe zwrócić uwagę, biorąc kredyt?

Podczas brania kredytu warto zwrócić uwagę na wysokość stopy referencyjnej, która określa cenę pożyczek międzybankowych i wpływa na oprocentowanie kredytów udzielanych przez instytucje komercyjne.