dokumenty do kredytu

Kredyt hipoteczny może zapewnić środki niezbędne do zakupu wymarzonego mieszkania lub też budowy domu. Zanim jednak otrzyma się potrzebne pieniądze, należy odpowiednio zadbać o sprawy formalne i zebrać wszystkie wymagane dokumenty, które należy przedstawić w banku. 

Dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy

Zanim bank podejmie decyzję o udzieleniu kredytu hipotecznego danej osobie, musi potwierdzić jej tożsamość. W przypadku, gdy o kredyt stara się osoba z polskim obywatelstwem, do potrzebnych dokumentów zaliczane są:

 • dowód osobisty,
 • inny dokument potwierdzający tożsamość danej osoby.

Z kolei do uzyskania kredytu hipotecznego przez obcokrajowca potrzebne są, podobnie jak w przypadku obywatela Polski pracującego za granicą — paszport oraz dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość, a oprócz tego:

 • dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Polski,
 • raport kredytowy uzyskany z zagranicznego Biura Informacji Kredytowej.

Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego trzeba zebrać, aby udowodnić swoją zdolność kredytową?

Dokumenty do kredytu hipotecznego nie ograniczają się jedynie do tych związanych z potwierdzeniem tożsamości osoby, która chce uzyskać dane pieniądze. Jednym z najważniejszych etapów starania się o nie, jest udowodnienie swojej zdolności kredytowej. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, konieczne będzie prawdopodobnie przestawienie:

 • umowy albo świadectwa pracy,
 • zaświadczenia dotyczącego zarobków oraz samego zatrudnienia, uzyskiwany u pracodawcy,
 • wyciągu z konta bankowego, który może pochodzić z ostatnich trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy w zależności od wymagań określonego banku,
 • często również deklaracja PIT za ostatni rozliczony rok

Z kolei, jeśli osoba starająca się o uzyskanie kredytu hipotecznego jest na rencie lub emeryturze, powinna przedstawić w banku dokument potwierdzający, że zostało jej przyznane dane świadczenie, a także wskazujący okres, przez jaki ma być ono wypłacane. Ważne jest także przedstawienie poświadczenia wypłaty renty lub emerytury z ostatniego okresu, np. w formie wyciągu z konta bankowego.

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza — jakie dokumenty w tym przypadku są potrzebne?

Jakie dokumenty do kredytu są potrzebne podczas prowadzenia działalności gospodarczej? Przede wszystkim należy pamiętać o zebraniu:

 • zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające brak zaległości. Warto w tym przypadku pamiętać jednak, że jest on ważny tylko przez 30 dni od daty jego wydania;
 • deklaracji PIT za ostatni rok lub dwa lata w zależności od wymagań określonego banku;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości, dokument jest ważny tylko przez 30 dni od daty jego wydania;
 • wyciągu z konta bankowego firmy — niektóre z banków stawiają taki warunek

W zależności od tego, w jaki sposób prowadzona jest księgowość, trzeba dostarczyć dodatkowe pisma.

Jeśli ktoś rozlicza się w formie ryczałtu ewidencyjnego, należy przedstawić:

 • ewidencję przychodów za rok ubiegły oraz rozliczone miesiące roku bieżącego,

Do uzyskania kredytu hipotecznego w przypadku pełnej księgowości należy przygotować:

 • bilans, rachunek zysków i strat za poprzedni rok albo dwa lata obrachunkowe, w zależności od wymagań danego banku,

Do uzyskania kredytu hipotecznego w przypadku uproszczonej księga przychodów i rozchodów należy przygotować:

 • księgę przychodów i rozchodów za ostatni rok lub dwa lata w zależności od wymagań określonego banku;
 • księga przychodów i rozchodów za rozliczone miesiące bieżącego roku (miesięczne zestawienie);
 • szczegółowa KPiR za ostatni rozliczony miesiąc.

W przypadku innych form rozliczania mogą być wymagane odmienne dokumenty wskazane przez banki. Analityk zawsze może poprosić o dodatkowe dokumenty niż wskazane w początkowej check-liście.

Dokumenty dotyczące nieruchomości, o których trzeba pamiętać

Nie tylko wniosek o kredyt hipoteczny czy zaświadczenie o zarobkach są istotne. Ważne okazują się również pisma dotyczące nieruchomości, na jaką mają zostać przeznaczone pieniądze z kredytu hipotecznego.

W przypadku kupna mieszkania lub domu z rynku pierwotnego konieczne są:

 • umowa rezerwacyjna/ przedwstępna zawarta z deweloperem,
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym znajduje się nieruchomość,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budynku do użytku bez zastrzeżeń,
 • samodzielność lokalowa (jeżeli nieruchomość jest wybudowana)
 • rzuty nieruchomości,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (zamiast wyrysu może być kopia mapy ewidencyjnej) – dokumenty nie starsze niż 3/ 12 miesięcy w zależności od banku;
 • dokumenty dotyczące dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej, od której zakupowana będzie nieruchomość.

Jeżeli mieszkanie pochodzi z rynku wtórnego, powinny zostać przedstawione:

 • umowa przedwstępna zawarta z właścicielem nieruchomości,
 • odpis pochodzący z księgi wieczystej nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni odnoszące się do przydziału (jeżeli dotyczy);
 • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości przez osobę, która ją sprzedaje- jeżeli brak Księgi Wieczystej

Jeśli planuje się wzięcie kredytu na budowę domu, należy przedstawić:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kosztorys z harmonogramem prac,
 • dziennik budowy,
 • pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności,
 • projekt budowlany,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (zamiast wyrysu może być kopia mapy ewidencyjnej) – dokumenty nie starsze niż 3/ 12 miesięcy w zależności od banku;
 • potwierdzenie dostępu do drogi publicznej,
 • akt notarialny działki, na której ma stanąć wymarzony dom.

Z kolei kupując działkę na kredyt, musisz mieć:

 • umowę przedwstępną zawartą z właścicielem danej działki budowlanej,
 • dokument potwierdzający prawo własności właściciela działki/ widniejący właściciel w Księdze Wieczystej
 • wypis z MPZP, który będzie zawierać też informację o przeznaczeniu działki pod zabudowę mieszkaniową,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów (zamiast wyrysu może być kopia mapy ewidencyjnej) – dokumenty nie starsze niż 3/ 12 miesięcy w zależności od banku;

Dokumenty potrzebne, aby uzyskać kredyt na remont albo wykończenie nieruchomości to:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kosztorys prac remontowych, a także inne dokumenty zależne od tego, jakich wymagają prowadzone prace.

Warto jednak pamiętać, że nie są to wszystkie dokumenty, których może wymagać bank podczas starania się o kredyt hipoteczny, dlatego warto podczas ubiegania się o pieniądze, skorzystać z pomocy eksperta finansowego.

W każdym z tych wariantów konieczne jest wykonywanie operatu szacunkowego nieruchomości potwierdzającego wartość nieruchomości na określonym poziomie.

FAQ:

1. Czy aby uzyskać kredyt hipoteczny, potrzebne jest zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach to jeden z najważniejszych dokumentów, które trzeba posiadać, aby otrzymać kredyt, jeżeli dochody uzyskiwane są z tytułu umowy o pracę.

2. Czy sam dowód osobisty wystarczy, aby potwierdzić tożsamość do uzyskania kredytu hipotecznego?

Oprócz dowodu osobistego, w celu potwierdzenia swojej tożsamości można posiadać paszport. Nie wszystkie banki honorują jednak paszport do złożenia wniosku kredytowego.

3. Czy możliwe jest wzięcie kredytu hipotecznego na remont nieruchomości?

Można wziąć kredyt hipoteczny na remont nieruchomości, jednak konieczne jest w takim wypadku przedstawienie odpowiednich dokumentów.