Ceny towarów i usług w Polsce nieustannie rosną, na co wpływ ma zwiększające się w ostatnim czasie tempo inflacji. Jej skutkiem jest spadek wartości pieniądza, a tym samym siły nabywczej w gospodarce. Bank centralny, którego zadaniem jest realizowanie polityki pieniężnej kraju, jako podstawowe narzędzie realizacji celu inflacyjnego wykorzystuje podnoszenie stóp procentowych. Kredyt hipoteczny a inflacja — czy istnieje powiązanie między tymi pojęciami?

Co to jest inflacja i w jaki sposób powstaje?

Inflacja to pojęcie odnoszące się do wzrostu przeciętnego poziomu cen. 

Wzrost ten musi mieć stosunkowo stały charakter w dłuższym okresie czasu. dlatego zdarzenia jednorazowe bądź krótkotrwałe nie są traktowane w kategoriach inflacji. W praktyce oznacza to, że z roku na rok za tę samą sumę pieniędzy można kupić znacznie mniej, co związane jest ze spadkiem wartości pieniądza. 

Mówiąc o wskaźnikach inflacji, warto wymienić:

  • CPI (ang. Consumer Price Index), czyli wskaźnik inflacji konsumenckiej. Określa się go na podstawie zmian w cenie za koszyk danych produktów, które według określonych szacunków mogą zaspokoić potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego. Jest to najczęściej przywoływany wskaźnik inflacji;
  • PPI (ang. Producer Price Index) oznaczający wskaźnik inflacji w przemyśle.

Wśród głównych przyczyn inflacji należy wskazać wzmożoną podaż pieniądza, do której prowadzą działania Banku Centralnego lub innej, komercyjnej instytucji wywołującej impuls inflacyjny. To zjawisko może zależeć również od nieefektywnej polityki monetarnej kraju związanej m.in. z wysokością kosztów określonych działań prowadzonych przez państwo, które przewyższają jego wpływy. Wzrost cen nierzadko związany jest również z nagłymi wzrostami kosztów produkcyjnych. Zjawisko inflacji powoduje, że przedsiębiorca chcąc utrzymać dotychczasowe zyski na stałym poziomie musi podnieść ceny produkowanych towarów i usług. Wzrost cen powodujący spadek siły nabywczej pieniądza wpływa na konieczność podniesienia wynagrodzeń pracowników. Podwyżki te prowadzą do ponownego wzrostu kosztów wytwórczych, a tym samym cen towarów i usług.

A jaki wpływ ma to zjawisko na kredytobiorców spłacających zadłużenie w banku?

Kredyt hipoteczny a inflacja — w jaki sposób na siebie oddziałują?

Wiedząc, co to jest inflacja, można wysunąć wniosek, że stanowi ona zjawisko, które silnie oddziałuje na wiele sfer życia ludzi. To również istotne dla każdego, kto ma zobowiązanie finansowe w banku, a przede wszystkim dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny, ponieważ ten spłaca się przez wiele lat, gdy inflacja może ulegać wyraźnym zmianom. Raty zobowiązania dzieli się na część kapitałową, umożliwiającą oddanie bankowi tego, co zostało od niego pożyczone oraz część odsetkową, którą stanowi koszt zaciągniętego kredytu.

Sama inflacja prowadzi nie tylko do wzrostu cen, lecz także do spadku realnej wartości pieniądza, co z kolei przyczynia się do tego, że wartość samych rat, jakie generuje kredyt hipoteczny, również realnie jest mniejsza.

Dla przykładu, kredyty hipoteczne wzięte np. w 2016 roku mogą obecnie być o 10, a nawet 20 tysięcy mniej warte niż wtedy, gdy były zaciągane w banku. W związku z tym rosnąca inflacja, która dla wielu osób oznacza wyłącznie wzrost cen, może być dobrą informacją dla wszystkich, którzy zaciągnęli wcześniej kredyty hipoteczne, ponieważ wartość każdej z płaconych przez nich rat stopniowo maleje. 

Myśląc o spadku siły nabywczej pieniądza można mieć więc w głowie dwa scenariusze — pierwszy związany ze wzrostem cen podstawowych dóbr i drugi, powodujący, że realne raty za kredyt mogą być niższe. Czy jednak tylko tak inflacja wpływa na kredyty? Warto przyjrzeć się również bliżej pojęciu stopy procentowej.

Inflacja a stopy procentowe — czy mają na siebie wpływ?

Inflacja a kredyt — czy zawsze wpływ jednego na drugie jest pozytywny? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw zastanowić się, czym są stopy procentowe, czyli, innymi słowy, cena, jaką bank pobiera za udzielenie danej osobie pożyczki. Najczęściej jest ona wyrażana w procentach, stąd często zwraca się uwagę na to, jak wysoka będzie rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO), od której zależy to, ile faktycznie  trzeba za daną operację zapłacić. W tym przypadku warto pamiętać o tym, że jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez Bank Centralny do obniżania wskaźnika inflacji jest podniesienie stóp procentowych.

Od decyzji Rady Polityki Pieniężnej zależy wysokość stóp procentowych, a więc również to, ile pieniędzy będzie potrzebnych do spłaty zadłużenia. Jeśli jednak poziom stóp procentowych pozostaje niski, a sama inflacja — wysoka, można stwierdzić, że sam kredyt jest w danym momencie tani, a przy tym, korzystniejszy niż oszczędzanie m.in. na lokatach.

Jakie są prognozy w przypadku kredytów hipotecznych?

Jeszcze do niedawna mówiono o tym, że w Polsce można było obserwować rekordową obniżkę stóp procentowych, która miała zachęcać do inwestycji, szczególnie w trudnych czasach, jakimi były miesiące lockdownu. Wzrost oprocentowania był jednak nieunikniony — zdecydowała o nim na początku października Rada Polityki Pieniężnej. Celem tego zabiegu jest walka ze stale rosnącą inflacją, jednak generuje to również konieczność płacenia wyższych rat każdego kredytu hipotecznego czy też gotówkowego. 

Samodzielne przewidywanie wzrostów oraz obniżek stóp procentowych czy też regularne sprawdzanie, jak duża jest inflacja w Polsce, może nie być łatwym zadaniem, szczególnie dla osób, które na co dzień nie zajmują się sprawami związanymi z finansami. Jeśli chcesz mieć pewność, że wybierzesz najkorzystniejszą ofertę kredytu hipotecznego dostosowanego do Twoich potrzeb, postaw na pomoc specjalistów. Oferujemy kompleksowe usługi i fachową pomoc na każdym etapie starania się o kredyt.

FAQ:

  1. Czym jest inflacja?

Inflacja to wzrost cen na rynku. Trzeba przy tym pamiętać, że nie dotyczy ona skokowego wzrostu cen, a jedynie procesów długotrwałych. Zjawisko to prowadzi ostatecznie do spadku siły nabywczej pieniądza.

  1. Czy inflacja wpływa na ratę kredytu hipotecznego?

Wraz ze wzrostem inflacji, czyli również spadkiem siły nabywczej pieniądza realna rata kredytu hipotecznego jest mniejsza. Trzeba jednak zaznaczyć, że dzieje się tak wyłącznie pod warunkiem, że jednocześnie zachowane są niskie stopy procentowe. 

  1. Czy rata kredytu zależy od stopy procentowej?

Stopa procentowa znacząco wpływa na część kredytu określaną mianem odsetkowej — to ona w dużej mierze zależy od polityki finansowej państwa. Wraz ze wzrostem stopy procentowej, rosną również raty kredytu.